12/07/2024 22:35:52

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Catálogo de servizos e solicitudesCatálogo de servizos e solicitudes

Procura de procedementos
  •  

Procedementos Extraordinarios COVID-19

Descrición Nivel modernización
41. "NARÓN IMPULSA": Programa da subvención ás empresas e autónomos/as de Narón. Información

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

41A. Xustificación subvención concedida "NARÓN IMPULSA" Información

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

42. Axudas PEL-REACTIVA: fondo de financiamento para a reactivación económica e social da provincia da Coruña. Información

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Tramites Xerais

Descrición Nivel modernización
01.- Solicitude Xenerica (TX-01) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

02.- Queixa ou Reclamación (TX-02) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

03.- Solicitude de acceso á información (Lei de transparencia) (TRA-01) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

04.- Comunicación de información sobre fraudes ou irregularidades ante o Comité antifraude do Concello de Narón (S-GOB-01) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

05.- Trámite anónimo de comunicación de irregularidades Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

06.-Achega de documentación e/ou alegacións a un expediente Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Alcaldía

Descrición Nivel modernización
01.- Solicitude de celebración de matrimonio civil (A-ALC-01) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

02.- Actividades lúdicas ou deportivas en instalacións municipais ou espazos públicos (A-ALC-02) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

03.- Autorización para a realización de festexos populares (A-ALC-03) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Acción Social

Descrición Nivel modernización
03.- BonoBus Universitario Campus Coruña (S-SOC-03) Información

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

07.- Programa Municipal de Formacion (S-SOC-07) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

08.- Subvencions a Asociacions e Outras Entidades de Ambito Municipal (S-SOC-08) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

08.A - Xustificación de Subvencions a Asociacions e Outras Entidades de Ambito Municipal (S-SOC-08-A)(Z) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

09.- Persoas Maiores, Envellecemento Activo (S-SOC-09) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

12.- Escolas Infantis Municipais (S-SOC-12) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

15.- Expedientes de RISGA (S-SOC-15) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

16.- Expedientes Axudas de Inclusion Social da Xunta de Galicia (S-SOC-16) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

17.- Expedientes Recoñecemento Discapacidades (S-SOC-17) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

18.- Expedientes Pensions non Contributivas (Xubilacion) (S-SOC-18) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

19.- Expedientes Pensions non Contributivas (Invalidez) (S-SOC-19) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

20.- Expedientes Dependencia (S-SOC-20) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

26.- Prestacion Economica para necesidades Urxentes diversas (S-SOC-26) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónicaNivel de modernización 5. Proactivo / Automatizado

28.- Bonificacion Alimentacion Infantil Pediatrica (S-SOC-28) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

30.- Bonificacion Fornecemento Auga, Lixo e Sumidoiros (S-SOC-30) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

31.- Axuda para o pago das liquidacións tributarias de acometidas para abastecemento de auga potable e rede de sumidoiros na zona rural (S-SOC-31) Información

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

34.- Programa Municipal de Formacion Aula CEMIT (S-SOC-34) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

36.- PROGRAMA MUNICIPAL EDUCATIVO INDI - INFORMÁTICA DIVERTIDA Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

37.- Convenios nominativos de colaboración (S-SOC-37) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

37.A.- Convenios nominativos de colaboración. XUSTIFICACION (S-SOC-37-A) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

38. -Convenios nominativos de colaboración en materia de educación para a saúde-nutrición escolar (S-SOC-38) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

38.A.-Convenios nominativos de colaboración en materia de educación para a saúde-nutrición escolar.XUSTIFICACION (S-SOC-38-A) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

39.- Solicitude actividade(S-SOC-39) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

40.- Solicitude de acordo de colaboración no ensino para a realización de actividades (S-SOC-40) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

40.A.- Acordo de colaboración no ensino para a realización de actividades. XUSTIFICACION (S-SOC-40-A) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

43.- Axuda para agasallos do Nadal (S-SOC-43) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Cultura

Descrición Nivel modernización
Solicitude de actividade do Padroado nenos 3 a 5 anos Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Solicitude de actividade del Padroado nenos 6 a 9 anos Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Solicitude de actividade do Padroado nenos 10 a 12 anos Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Salubridade Pública e Actividades Medioambientais

Descrición Nivel modernización
01.- Solicitude de Alta no Rexistro de Animais Potencialmente Perigosos (S-MAM-01) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

02.- Alta rexistro de cans e animais potencialmente perigosos (S-MAM-02) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

03.- Comunicación rexistro animais potencialmente perigosos de baixas e outras circunstancias (S-MAM-03) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

04.- Limpeza de Parcelas Urbanas (S-MAM-04) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Rexistro e Padrón

Descrición Nivel modernización
01.- Xestion de altas e cambios no padrón (S-EST-01) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

02.- Emisión certificados empadroamento (S-EST-02) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

04.- Comprobación periodica residencia extranxeiros (Non ENCSARP) (S-EST-04) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

05.- Renovación e caducidade das inscricións padroais de estranxeiros non comunitarios (ENCSARP) (S-EST-05) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

06.- Solicitude de número de vivenda (S-EST-06) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

07.- Xestion de baixas no padrón (S-EST-07) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Secretaría xeral

Descrición Nivel modernización
Inscrición de entidades no rexistro municipal de entidades cidadás (S-PAT-01) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Actualización anual de datos no rexistro municipal de asociacións (S-ASI-11) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Rexistro parellas de Feito (S-PAT-02) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Responsabilidade patrimonial por danos (S-PAT-03) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Tesoureria

Descrición Nivel modernización
01.- Comunicacion datos Bancarios Proveedor (T-TES-01) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

02.- Domiciliacion Bancaria Pago Tributos Municipais (T-TES-02) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

03.- Aprazamentos e Fraccionamentos de Debedas (T-TES-03) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Seguridade Cidadá e Protección Civil

Descrición Nivel modernización
01.- Licenza Vao Permanente (A-POL-01) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

02.- Licenza Vao Laboral (A-POL-02) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

03.- Licenza Vao Obras (A-POL-03) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

04.- Tarxeta Estacionamento Discapacidade (A-POL-04) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

05.- Solicitude de Informe por Accidente Trafico (A-POL-05) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

06.- Reserva de Aparcadoiro, Peches de Ruas, e Subministro de Espellos de Sinalizacion (A-POL-06) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

07.- Tarxeta de residente - circulación (A-POL-07) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Urbanismo

Descrición Nivel modernización
00.- Alegación ao Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) (S-URB-24) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

01A.-Declaración responsable de actividades recreativas e espectáculos públicos sen obras previas(S-URB-01-1) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

01B.-Declaración responsable de actividades recreativas e espectáculos públicos con obras previas(S-URB-01-2) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

02A.- Comunicación previa de actividades sen avaliacion ambiental sen obras previas(S-URB-02-1) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

02B.- Comunicación previa de actividades sen avaliacion ambiental con obras previas(S-URB-02-2) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

03.- Comunicación previa de actividades sometidas a avaliación ambiental (S-URB-03) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

04.- Comunicacion Previa Obras (S-URB-04) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

04A.- Comunicación Previa de Obras para actividades sometidas a declaración responsable de actividades recreativas ou espectáculos públicos (S-URB-04-A) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

04B.- Comunicación Previa de Obras para actividades non sometidas ao rexime xurídico dos espectáculos públicos e actividades recreativas (S-URB-04-B) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

04C.- Prórroga de comunicacion Previa Obras (S-URB-04-C) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

05.- Comunicación previa para transmisión de titularidade (S-URB-05) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

06.- Cualificacion urbanistica (S-URB-06) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

07.- Licencia de obra (S-URB-07) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

09.- Licenza de instalación de terrazas dos locais de hostalaria (S-URB-09) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

10.- Licenza de parcelacións (S-URB-10) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

11.- Comunicación previa de primeira ocupación (S-URB-11) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

12.- Ocupacion via pública con contenedores (S-URB-12) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

13.- Ocupacion via pública con estadas (S-URB-13) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

14.- Ocupacion via pública con guindastre (S-URB-14) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

15.- Ocupacion via pública con plataforma elevadora (S-URB-15) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

16.- Ocupacion via pública con valado (S-URB-16) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Disciplina Urbanística

Descrición Nivel modernización
01.- Reposicion da legalidade urbanistica (S-DIS-01) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Feiras e Mercados

Descrición Nivel modernización
01.- Alta de licenza de venda ambulante no Feirón de Santa Icía (S-FEM-01) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

02.- Alta de autorización de venda ambulante de produtos horto-frutícolas no Feirón de Santa Icía (S-FEM-02) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

03.- Renovación da autorización de venda ambulante de produtos horto-frutícolas no Feirón de Santa Icía (S-FEM-03) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

04.- Renovación de licenza de venda ambulante no Feirón de Santa Icía (S-FEM-04) Información Presencial

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Contratación

Descrición Nivel modernización
01.- Transmisión da titularidade dunha licenza municipal de taxi (S-CON-01) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

02.- Autorización para a obtención do permiso municipal de conductor asalariado a un vehículo adscrito a unha licenza municipal de taxi (S-CON-02) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

03.- Cambio de vehículo adscrito a Auto-Taxi (S-CON-03) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónica

Deportes

Descrición Nivel modernización
SOLICITUDE DE CONVENIO NOMINATIVO PARA CLUBS E ENTIDADES DEPORTIVAS (S-DEP-03) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

SUBVENCIÓNS PARA ENTIDADES DEPORTIVAS (S-DEP-02) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

XUSTIFICACIÓN DE CONVENIOS NOMINATIVOS (S-DEP-03A) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

XUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓNS A CLUBS E ENTIDADES DEPORTIVAS (S-DEP-02A) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Facenda

Descrición Nivel modernización
DECLARACIÓN DO IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS TERRENOS DE NATUREZA URBANA (I-ING-01) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Turismo

Descrición Nivel modernización
Autorización para a comercialización da marca rexistrada "Tarta de Narón" (A-TUR-02) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Autorización para elaboración da marca rexistrada "Tarta de Narón" (A-TUR-01) Información Tramitar

Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Lenda

Nivel de modernización

  • Nivel de modernización 1. InformaciónNivel 1. Información
  • Nivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel 2. Descarga de formularios
  • Nivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel 3. Iniciación electrónica
  • Nivel de modernización 4. Tramitación electrónicaNivel 4. Tramitación electrónica
  • Nivel de modernización 5. Proactivo / AutomatizadoNivel 5. Proactivo / Automatizado