20/05/2024 09:00:20

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Códigos DIR3Códigos DIR3


DIR3 é o Directorio Común que proporciona un Inventario unificado e común a toda a Administración das unidades orgánicas ou organismos públicos, as súas oficinas asociadas e unidades de xestión económica - orzamentaria, facilitando o mantemento distribuído e corresponsable da información.

A continuación, e en cumprimento do artigo 66.1. f) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común, recóllense os códigos DIR3 actualmente utilizados no Concello de Narón.

Códigos de identificación dos órganos do concello de Narón

Tipo Código Descrición
Órgano Gestor L01150546 Ayuntamiento de Narón
Órgano Gestor LA0002126 Patronato de Cultura
Órgano Gestor LA0002128 Policia Local
Órgano Gestor LA0002129 Gabinete Alcaldia
Órgano Gestor LA0002130 Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento
Órgano Gestor LA0002131 Archivo
Órgano Gestor LA0002132 Promocion Economica
Órgano Gestor LA0002133 Ferias y Mercados
Órgano Gestor LA0002134 Turismo
Órgano Gestor LA0002136 Servicios Generales
Órgano Gestor LA0002338 Negociado de Secretaria
Órgano Gestor LA0002339 Registro General
Órgano Gestor LA0002340 Seccion de Contratacion
Órgano Gestor LA0002341 Seccion de Patrimonio
Órgano Gestor LA0002342 Negociado de Estadistica
Órgano Gestor LA0002343 Nuevas Tecnologias y Comunicaciones- Informática Gestión
Órgano Gestor LA0002345 Servicio de Disciplina Urbanistica, Medio Ambiente y Expropiaciones
Órgano Gestor LA0002350 Disciplina Urbanistica/Expropiaciones
Órgano Gestor LA0002353 Medio Ambiente
Órgano Gestor LA0002355 Sanidad
Órgano Gestor LA0002365 Servicio de Organizacion y RRHH
Órgano Gestor LA0002368 Seccion de Personal y RRHH
Órgano Gestor LA0002515 Nominas y Carrera Profesional
Órgano Gestor LA0002516 Organizacion y Calidad
Órgano Gestor LA0002517 Urbanismo. Servicios Técnicos
Órgano Gestor LA0002518 Urbanismo. Servicio Administrativo-Juridico
Órgano Gestor LA0002519 Servicios Basicos- Servicios
Órgano Gestor LA0002522 Deportes
Órgano Gestor LA0002526 Sociocomunitario
Órgano Gestor LA0002542 Intervencion General
Órgano Gestor LA0002614 Servicio de Hacienda
Órgano Gestor LA0002615 Tesoreria
Órgano Gestor LA0002628 Contabilidad/Registro de Facturas
Órgano Gestor LA0002630 Personal y RRHH
Órgano Gestor LA0002632 Seguridad y Salud Laboral
Órgano Gestor LA0002635 Bienestar Social
Órgano Gestor LA0002637 Educacion y Bibliotecas
Órgano Gestor LA0002641 Formacion y Empleo
Órgano Gestor LA0002643 Igualdad
Órgano Gestor LA0002645 Negociado de Obras
Órgano Gestor LA0014053 Nuevas Tecnologías y Comunicaciones- Informática Infraestructuras
Órgano Gestor LA0014054 Fiestas
Órgano Gestor LA0014076 Servicios Básicos - Obras
Órgano Gestor LA0014164 Juventud
Órgano Gestor LA0014166 Sanidad
Órgano Gestor LA0014169 Contratación-Obras
Órgano Gestor LA0014170 Contratación- Urbanismo
Órgano Gestor LA0026435 Promoción y Gestión de Polígonos Industriales
Órgano Gestor LA0026436 Infraestructuras Públicas
Órgano Gestor LA0026455 Participación Ciudadana
Órgano Gestor LA0026456 Medio Ambiente
Órgano Gestor LA0027098 Transporte
Órgano Gestor LA0027099 Mobilidad
Órgano Gestor LA0027100 Política Lingüística

Poderá consultar os códigos DIR3 doutras Administracións Públicas a través do apartado "Consulta de oficinas y unidades en DIR3" na seguinte ligazón.


Rexistros presenciaisRexistro xeral

Concello de Narón
Praza de Galicia S/N
15570-Narón
Tfno. 981 33 77 00; Fax. 981 33 77 01
atencioncidadan@naron.gal

Horario presencial

Luns a venres
Do 1 de outubro ao 31 de maio 08:30 a 13:30
Do 1 de xuño ao 30 de setembro 08:30 a 13:00