18/07/2024 22:12:12

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento14.- Ocupacion via pública con guindastre (S-URB-14)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Documentación para achegar
Tipo Presentación
1.- Plano de situación segundo cartografía oficial do vixente PXOM. Planeamento Urbanistico (So Internet Explorer) Obrigatorio Ambas
2.- Proxecto técnico de instalación do guindastre,visado polo colexio oficial correspondente: 2.- Proxecto técnico de instalación do guindastre,visado polo colexio oficial correspondente Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Tramitación presencial
Instancia de solicitude