18/07/2024 22:35:10

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento34.- Programa Municipal de Formacion Aula CEMIT (S-SOC-34)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Información
Obxecto Formar nas novas tecnoloxías ás persoas empadroadas en Narón.
Forma de inicio Por convocatoria do propio Concello.
¿Quen o pode solicitar? Persoas empadroadas en Narón, maiores de 16 anos.
Requisitos
¿Como solicitalo? De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora Servizo Sociocomunitario.
¿Órgano que o resolverá? Servizos Sociocomunitarios.
Prazo de tramitación Máximo 3 meses.
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Desestimatorio
Recursos posibles Reposición e Contencioso Administrativo.
Tributos

Documentación para achegar
Tipo Presentación
01.- Solicitude: 01.- Solicitude Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
Lei 39/2015 Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.

Tramitación presencial
Instancia de solicitude