18/07/2024 22:01:07

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento13.- Ocupacion via pública con estadas (S-URB-13)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Documentación para achegar
Tipo Presentación
1.- Plano de situación segundo cartografía oficial do vixente PXOM. Planeamento Urbanistico (So Internet Explorer) Obrigatorio Ambas
2.- Oficio de dirección técnica e proxecto de montaxe e desmontaxe das estadas,visado polo colexio oficial correspondente.: 2.- Oficio de dirección técnica e proxecto de montaxe e desmontaxe das estadas,visado polo colexio oficial correspondente. Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Tramitación presencial
Instancia de solicitude