18/07/2024 21:51:32

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento07.- Programa Municipal de Formacion (S-SOC-07)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Nivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Información
Obxecto Formar profesionalmente e transversalmente a persoas desempregadas de Narón.
Forma de inicio Por convocatoria do propio Concello.
¿Quen o pode solicitar? Persoas desempregadas empadroadas en Narón, maiores de 18 anos, de forma xeral.
Requisitos
¿Como solicitalo? De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora Servizo Sociocomunitario.
¿Órgano que o resolverá? Servizos Sociocomunitarios.
Prazo de tramitación Máximo 3 meses.
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Desestimatorio
Recursos posibles Reposición e Contencioso Administrativo.
Tributos
Política de protección de datos
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Documentación para achegar
Tipo Presentación
01.- Solicitude.: 01.- Solicitude. Obrigatorio Ambas
02.- Fotocopia compulsada do DNI (ou documento similar para estranxeiros).: 02.- Fotocopia compulsada do DNI (ou documento similar para estranxeiros). Obrigatorio Ambas
03.- Tarxeta actualizada de demandante de emprego, do Servizo Público de Emprego.: 03.- Tarxeta actualizada de demandante de emprego, do Servizo Público de Emprego. Obrigatorio Ambas
Solicitude: Solicitude Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
Lei 39/2015 Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.

Ficheiros anexos
01. Solicitude
Tramitación telemática
Tramitar