18/07/2024 21:48:48

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento12.- Ocupacion via pública con contenedores (S-URB-12)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Documentación para achegar
Tipo Presentación
1.- Plano de situación segundo cartografía oficial do vixente PXOM. Planeamento Urbanistico (So Internet Explorer) Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Tramitación presencial
Instancia de solicitude