18/07/2024 23:27:01

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedementoSolicitude de actividade del Padroado nenos 6 a 9 anosNivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Nivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Documentación para achegar
Tipo Presentación
Rexistro: Solicitude para presentación Presencial Obrigatorio Ambas
ANEXO I - CUESTIONARIO DE SAÚDE E AUTONOMÍA PERSOAL: ANEXO I - CUESTIONARIO DE SAÚDE E AUTONOMÍA PERSOAL Obrigatorio Ambas
ANEXO II - DECLARACIÓNS E AUTORIZACIÓNS: ANEXO II - DECLARACIÓNS E AUTORIZACIÓNS Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Tramitación presencial
Descargar
Tramitación telemática
Tramitar