18/07/2024 22:10:58

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedementoActualización anual de datos no rexistro municipal de asociacións (S-ASI-11)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formulariosNivel de modernización 3. Iniciación electrónicaNivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Nivel de modernización 4. Tramitación electrónica

Información
Obxecto Actualización e modificación anual de datos no Rexistro municipal de asociacións.
Forma de inicio Presentación polas entidades no prazo establecido no Regulamento de Participación Cidadá.
¿Quen o pode solicitar? Entidades dadas de alta no Rexistro municipal de asociacións.
Requisitos
¿Como solicitalo? Tramitación telemática : Na Sede Electrónica con certificado dixital de representante
Unidade tramitadora Secretaría Xeral.
Prazo de presentación Do 1 de xaneiro ao 31 de marzo de cada ano.
¿Órgano que o resolverá? Alcaldía
Prazo de tramitación 6 meses a partir da data do acordo de inicio
¿Que efectos ten o silencio administrativo? Positivo
Recursos posibles
Tributos
Observacións
Política de protección de datos
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Documentación para achegar
Tipo Presentación
COPIA DA ACTA DA ASEMBLEA QUE ACREDITA ESA XUNTA DIRECTIVA OU CERTIFICACION DA MESMA: COPIA DA ACTA DA ASEMBLEA QUE ACREDITA ESA XUNTA DIRECTIVA OU CERTIFICACION DA MESMA Obrigatorio Telemática
NOME DAS PERSOAS QUE OCUPAN CARGOS NA XUNTA DIRECTIVA, ENDEREZOS E TELEFONO DE CONTACTO DA ENTIDADE: NOME DAS PERSOAS QUE OCUPAN CARGOS NA XUNTA DIRECTIVA, ENDEREZOS E TELEFONO DE CONTACTO DA ENTIDADE Obrigatorio Telemática
ORZAMENTO DO ANO: ORZAMENTO DO ANO Obrigatorio Telemática
PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES: PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES Obrigatorio Telemática
Solicitude: Solicitude Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Normativa
REG CON 02 Regulamento de participación cidadá do Concello de Narón Ver regulamento.
OR XER 01 Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.

Tramitación telemática
Tramitar