18/07/2024 21:48:04

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Información do procedemento15.- Ocupacion via pública con plataforma elevadora (S-URB-15)Nivel de modernización 1. InformaciónNivel de modernización 2. Descarga de formularios

Nivel de modernización 2. Descarga de formularios

Documentación para achegar
Tipo Presentación
1.- Plano de situación segundo cartografía oficial do vixente PXOM. Planeamento Urbanistico (So Internet Explorer) Obrigatorio Ambas
2.- Certificado de homologación da plataforma para realizar traballos en altura.: 2.- Certificado de homologación da plataforma para realizar traballos en altura. Obrigatorio Ambas

Lenda
Tipo Obrigatorio Obrigatorio Opcional Opcional
Presentación Ambas Ambas Presencial Presencial Telemática Telemática
Tramitación presencial
Instancia de solicitude