14/07/2024 07:21:08

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Detalle publicaciónPublicación de taboleiro

Información
Título EDICTO APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL Nº 14 REGULADORA DAS TAXAS POLOS SERVIZOS PRESTADOS POLO PADROADO DA CULTURA DO CONCELLO DE NARÓN
Data publicación 04/07/2024
Data de publicación en Boletín 04/07/2024
Data fin 19/08/2024

Ficheiros de publicación

FechaIncorporacion Descrición Selo de publicación Ficheiro
1720079238290 BOP 4-7-2024 Modificación ordenanza fiscal 14 Descargar Descargar