14/07/2024 05:39:23

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Detalle publicaciónPublicación de taboleiro

Información
Título ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN DO 9-4-2024 EN PROCEDEMENTOS RELATIVOS Á CONCESIÓN DE AXUDAS ECONÓMICAS PARA A ATENCIÓN DE NECESIDADES SOCIAIS BÁSICAS
Data publicación 15/04/2024
Data de publicación en Boletín 15/04/2029
Data fin 30/04/2029