20/05/2024 07:07:01

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Taboleiro de anuncios e edictos do Concello de NarónTablón

Procura de publicacións
  •  

Grupos de publicacións

01.- Concello de Narón

Título Data publicación Data fin
ANUNCIO de información pública relativo á aprobación inicial do documento de revisión do Plan xeral de ordenación municipal (DAI-2023) 15/05/2024 15/07/2024 Amosar
Aprobación inicial e exposición pública dun proxecto de normalización de fincas sito no Lg.Nelle-Castro 14/05/2024 14/06/2024 Amosar
Aprobación dos padróns fiscais das taxas polos servizos prestados polo Servizo Sociocomunitario do mes de abril de 2024 14/05/2024 05/06/2024 Amosar
Aprobación dos padróns fiscais das taxas polos servizos de axuda no fogar: dependencia e libre concorrencia de abril 2024 14/05/2024 05/06/2024 Amosar
EDICTO APROBACIÓN INICIAL DO REGULAMENTO DO CONSELLO ESCOLAR MUNICIPAL DE NARÓN 03/05/2024 17/06/2024 Amosar
APROBACIÓN INICIAL DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS Nº 05/2024 02/05/2024 24/05/2024 Amosar
ANUNCIO RESULTADO FINAL PROCESO SELECTIVO, LISTADO DE APROBADOS E PROPOSTA DE NOMEAMENTO PARA OCUPAR DÚAS PRAZAS DE TÉCNICO/A DE XESTIÓN (A2) POR PROMOCIÓN INTERNA DO CONCELLO DE NARÓN (OEP 2023) 26/04/2024 11/06/2024 Amosar
EDICTO APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DAS TAXAS POLA INSCRICIÓN NOS CURSOS E ACTIVIDADES DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS, ABRIL 2024 26/04/2024 21/05/2024 Amosar
EDICTO PLAN DE CONTROL TRIBUTARIO EXERCICIO 2024 25/04/2024 31/12/2024 Amosar
ANUNCIO DE NOTIFICACIÓN DO 9-4-2024 EN PROCEDEMENTOS RELATIVOS Á CONCESIÓN DE AXUDAS ECONÓMICAS PARA A ATENCIÓN DE NECESIDADES SOCIAIS BÁSICAS 15/04/2024 30/04/2029 Amosar
APROBACIÓN INICIAL DA ORDENANZA Nº 39, REGULADORA DA PRESTACIÓN PATRIMONIAL DE CARÁCTER PÚBLICO NON TRIBUTARIO POLO ACCESO E UTILIZACIÓN DO CENTRO DE INTERPRETACIÓN DOS MUÍÑOS INDUSTRIAIS DE XUVIA 04/04/2024 20/05/2024 Amosar
APROBACIÓN PROVISIONAL DE DELEGACIÓN NA DEPUTACIÓN DA CORUÑA DAS COMPETENCIAS SOBRE O IIVTNU 04/04/2024 20/05/2024 Amosar
ANUNCIO DAS BASES ESPECÍFICAS DE DÚAS PRAZAS DE TÉCNICO/A DE XESTIÓN, SUBGRUPO A2, POR PROMOCIÓN INTERNA 13/03/2024 13/09/2024 Amosar
BASES ESPECÍFICAS CONCURSO-OPOSICIÓN PARA A PROVISIÓN DE DÚAS PRAZAS DE TÉCNICO/A DE XESTIÓN (A2) POR PROMOCIÓN INTERNA (OEP 2023) 21/02/2024 21/08/2024 Amosar
ACTUALIZACIÓN COEFICIENTES IIVTNU APLICABLES PARA O ANO 2024 23/01/2024 31/12/2024 Amosar
EDICTO APROBACIÓN DO CALENDARIO FISCAL DO CONTRIBUÍNTE DO ANO 2024 22/12/2023 31/12/2024 Amosar
AMPLIACIÓN DA VIXENCIA DA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA DA ORDENZA MUNICIPAL REGULADORA DAS TERRAZAS DOS LOCAIS DE HOSTALARÍA 11/12/2023 02/01/2025 Amosar
RECURSOS HUMANOS.- RESOLUCIÓN APROBACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/AS E EXCLUÍDOS/AS PARA A BOLSA DE EMPREGO NA CATEGORÍA "AUQ-23 Auxiliar arquivo" 07/08/2023 Amosar
BASES XERAIS POLAS QUE SE REXERÁN OS PROCESOS SELECTIVOS QUE CONVOQUE O CONCELLO DE NARÓN PARA A SELECCIÓN DE PERSOAL FUNCIONARIO PARA A/S OFERTA/S DE EMPREGO PÚBLICO DO ANO 2023 22/05/2023 31/12/2024 Amosar
OFERTA PÚBLICA DE EMPREGO 2023 14/04/2023 31/12/2024 Amosar
AMPLIACIÓN OFERTA DE EMPREGO PÚBLICA 2022, 3 PRAZAS, BOMBEIRO-CONDUCTOR 02/08/2022 02/08/2024 Amosar
EDICTO DE EXPEDIENTE DE PROPOSTA DE ARQUIVO, EXPEDIENTE GARANTÍAS CANCELADAS E CON DOCUMENTACIÓN NON RETIRADA POLOS INTERESADOS DE 2021: INSTRUCCIÓN DE TESOURERÍA DA CAIXA MUNICIPAL DE GARANTÍAS E DEPÓSITOS DO CONCELLO DE NARÓN 01/12/2021 31/12/2031 Amosar
EDICTO 2ª MODIFICACION CALENDARIO DO CONTRIBUÍNTE DO ANO 2021 13/07/2021 Amosar
EDICTO DE MODIFICACIÓN DO PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS DO CONCELLO DE NARÓN 22/02/2021 23/02/2026 Amosar

04.- Rexistro da Propiedade

Título Data publicación Data fin
EDICTO: INSCRICION SOLAR SIN EDIFICAR SITIO "TORALDO"HOY CMÑO. LAGOAS, 1 117(A) REF CATASTRAL: 5492034NJ6159S0001OR 15/05/2024 17/06/2024 Amosar
EDICTO INSCRICION VIVENDA UNIFAMILIAR SITIO DE PIÑEIROS, NÚM. 519, SAN MARTIN DE XUVIA, REF CATASTRAL: 6381305NJ6168S0001YF, FINCA 62258 29/04/2024 Amosar

05.- Xulgados

Título Data publicación Data fin
TRIBUNAL SUPERIOR DE XUSTIZA DE GALICIA: CONVOCATORIA PÚBLICA PARA CUBRIR A PRAZA DE XUÍZ OU XUÍZA DE PAZ TITULAR DE NARÓN 02/05/2024 24/05/2024 Amosar
LISTAXE DEFINITIVA DE CANDIDATOS A XURADOS, ANOS 2023 E 2024 04/01/2023 10/01/2025 Amosar

06.- Xunta de Galicia

Título Data publicación Data fin
LEVANTAMENTO DE ACTAS PREVIAS, EXPROPIACIÓN PARA IMPOSICIÓN DE SERVIDUMES DE PASO, SOBRE BENS E DEREITOS AFECTADOS POR INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS, EXP. IN407A 2022/339-1, UFD DISTRIBUCIÓN ELECTRICIDAD S.A. 25/03/2024 01/07/2024 Amosar

08.- Administración do Estado

Título Data publicación Data fin
CENSO ELECTORAL: LISTAXE DE RECLAMACIÓNS ESTIMADAS DE ELECTORES DO CER/CERE 03/05/2024 10/06/2024 Amosar
ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 9 DE JUNIO DE 2024: LISTA DE MESAS ELECTORALES POR LOCAL ELECTORAL 11/04/2024 10/06/2024 Amosar
INFORMACIÓN SOBRE SERVIZO DE ATENCIÓN POR VIDEOCONFERENCIA NO CATASTRO 08/03/2022 10/03/2025 Amosar