13/07/2024 09:07:19

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.

> Inicio > Verificación de documentosVerificación de documentos electrónicosAquí pode consultar o documento electrónico orixinal a través do código de verificación (COVE) dunha copia impresa que obre no seu poder, podendo comprobar así a integridade do documento e a validez da firma. Para a consulta será necesario achegar o código de verificación, que pode atopar no documento asinado electrónicamente
Introduza o texto da imaxe: