13/07/2024 08:29:27

Realiza as túas xestións

co Concello de Narón

Sen limitacións horarias, sen desprazamentos, de forma rápida e segura.Coñece a SEDE

Servizo de información e atención ao cidadán

No Concello de Narón queremos avanzar cara a un concello receptivo, orientado á cidadanía e que satisfaga as súas necesidades.

Para conseguilo, ofrecémosche a nosa SEDE ELECTRÓNICA, para que sexa o punto de encontro e de partida do seu contacto persoal connosco a través da rede.

No apartado 'Catálogo de servizos' poñemos á túa disposición a información que necesitas coñecer para realizar os trámites máis habituais.

Dentro de cada procedemento atoparás información sobre quen son os responsables de tramitar e resolver a túa solicitude, como e onde se pode tramitar, a documentación necesaria, datas e prazo de presentación, en que prazo nos comprometemos a tramitar a túa solicitude e outros adicionais. información a para que poida realizar o trámite que lle interese coa información previa máis completa.

Para calquera solicitude que realice a través do Rexistro Electrónico obterá un xustificante, co mesmo valor xurídico que o que obtería se a devandita solicitude fose presentada presencialmente, ademais de poder coñecer en todo momento o estado de tratamento do ficheiro no que se atopa. actuando ou validando os documentos dixitais que reciba, con plenas garantías da confidencialidade dos seus datos persoais, da autenticidade dos datos transmitidos e da seguridade xurídica das actuacións realizadas co seu certificado dixital.

Terás esta vía de acceso á túa disposición as 24 horas do día, os 7 días da semana, todos os días do ano, sen esperas, sen horarios nin colas.

Para a utilización dalgúns dos servizos a través do Rexistro Electrónico será necesario que contes cun certificado dixital ou con DNIe.

Certificado Digital

O desenvolvemento das técnicas criptográficas permitiunos que internet sexa un medio seguro de comunicación

A confidencialidade asegúrase cifrando a mensaxe. A integridade dos datos, a autenticación e o non repudio garántese coa firma dixital. E para poder tanto cifrar unha mensaxe como asinala é necesario un certificado dixital

Este non é máis que un ficheiro que contén principalmente información persoal xunto a unha clave pública (a cal está ligada á súa correspondente clave privada que só a persoa titular do certificado debe posuír). Un certificado dixital é o equivalente electrónico a un Documento de Identidade que nos permite identificarnos, asinar e cifrar electronicamente documentos e mensaxes