Concello de Narón
18/06/18 4:10:58
Sede electrónica>Taboleiro de anuncios e edictos

Taboleiro de anuncios


Procura de Publicacións

01.- Concello de Narón

Descrición Data publicación  
EDICTO DE APROBACIÓN INICIAL DO REGULAMENTO DE EMERXENCIAS, PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN E EXTINCIÓN DE INCENDIOS E SALVAMENTO. 12/06/18 Amosar
EDICTO DE APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN PUNTUAL DA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO PARA 2018 12/06/18 Amosar
EDICTO DE APROBACIÓN INICIAL DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NUM. 7/2018 06/06/18 Amosar
LISTAXE PROVISIONAL DE ASIGNACIÓN DE PRAZAS DE CONCILIAESCOLA, VERÁN 2018. 04/06/18 Amosar
LISTAXE DE SOLICITUDES PARA A ACCION FORMATIVA MEDIO AMBIENTE NAVAL E P.R.L. NAVAL, EDICIÓN 1. 30/05/18 Amosar
EDICTO CALENDARIO DO CONTRIBUÍNTE PARA O ANO 2018 03/05/18 Amosar
RESULTADO DO PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN DE CATRO PRAZAS DE TÉCNICOS DE XESTIÓN 12/04/18 Amosar
RESULTADO DO PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN DE SEIS PRAZAS DE ADMINISTRATIVO. 09/04/18 Amosar
RESULTADO DO PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE TÉCNICO EXPERTO DOCENTE. 06/04/18 Amosar
RESULTADO DO PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 06/04/18 Amosar


02.- Outros Concellos03.- Administración Provincial


01.- Deputación Provincial da Coruña

Descrición Data publicación  
EDICTO SUBASTA BENS RAQUEL SILVA BORJA, PUBLICACION TABOLEIRO ANUNCIOS 05/06/18 Amosar
EDICTO SUBASTA PUBLICA PROMOCICONS PONTENAFONSO, S.L, PUBLICACION TABOLEIRO ANUNCIOS 31/05/18 Amosar
EDICTO SUBASTA PUBLICA DEUDOR, FCO.J. ALVARIÑO GABEIRAS PUBLICACION TABOLEIRO ANUNCIOS 28/05/18 Amosar
EDICTO DE VENTGA POR XESTION DIRECTA, INVERS. INMOBIL. FERNANDEZ FERROL, S.L PUBLICACION TABOLEIRO 15/05/18 Amosar

02.- Outras Deputacións Provinciais

Non existen publicacións para este grupo

04.- Rexistro da Propiedade05.- Xulgados

Descrición Data publicación  
LISTAXE DEFINITIVA DE CANDIDATOS A XURADOS, PARA O BIENIO 2017-2018. 02/01/17 Amosar


06.- Xunta de Galicia

Descrición Data publicación  
SUBVENCIÓNS PARA ACTUACIÓNS DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS NO ÁMBITO DA ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO. 05/03/18 Amosar

01.- Consellería de Traballo e Benestar

Non existen publicacións para este grupo

07.- Outras Comunidades Autónomas08.- Administración do Estado

Descrición Data publicación  
ANUNCIO DE SUBASTA, VIVENDA RUA BRUQUETAS, NOTIF. 74651062 26/04/18 Amosar

01.- Subdelegación do Goberno na Coruña

Non existen publicacións para este grupo

02.- Ministerio de Emprego e Seguridade Social

Non existen publicacións para este grupo

03.- Tesourería Xeral da Seguridade Social

Non existen publicacións para este grupo

09.- Tráfico


01.- Xefatura Provincial de Tráfico de A Coruña

Non existen publicacións para este grupo

02.- Outras Xefaturas provinciais de Tráfico

Non existen publicacións para este grupo

10.- Outros Organismos   
 
Concello de Narón - Aviso legal