Concello de Narón
19/01/18 14:04:33
Sede electrónica>Taboleiro de anuncios e edictos

Taboleiro de anuncios


Procura de Publicacións

01.- Concello de Narón

Descrición Data publicación  
EDICTO DE COBRANZA, SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR, DECEMBRO 2017 16/01/18 Amosar
EDICTO DE COBRANZA POR UTILIZACIÓN DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS, XUÑO 2017 16/01/18 Amosar
INFORME-PROPOSTA PARA CONCESIÓN/DENEGACIÓN DE SUBVENCIÓNS A ASOCIACIÓNS E OUTRAS ENTIDADES PARA O ANO 2017 09/01/18 Amosar
NOTIFICACIÓN EXP. DISCIPLINA URBANÍSTICA, DIS/66/2016, JUAN RAMÓN COUCE GÓMEZ DE LA TÍA. 08/01/18 Amosar
EDICTO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DAS TAXAS POLA INSCRICIÓN NOS CURSOS E ACTIVIDADES DAS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS, OUTUBRO 2017 03/01/18 Amosar
EDICTO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL DAS TAXAS POLOS SERVIZOS PRESTADOS POLO SERVIZO SOCIOCOMUNITARIO (PROMEDEX E ESCOLA DE MÚSICA MODERNA), OUTUBRO 2017 03/01/18 Amosar
EDICTO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL POR AUGA, SANEAMENTO, DEPURACIÓN, CANON DE AUGA, ALUGUER DE CONTADOR E LIXO, 4º TRIMESTRE 2017 03/01/18 Amosar


02.- Outros Concellos03.- Administración Provincial


01.- Deputación Provincial da Coruña

Non existen publicacións para este grupo

02.- Outras Deputacións Provinciais

Non existen publicacións para este grupo

04.- Rexistro da Propiedade05.- Xulgados

Descrición Data publicación  
EDICTO PUBLICACION DUAS VECES CON INTERVALO MINIMO DE OITO DIAS, DEMANDANTE MARIA ROSARIO BASANTA VIDAL, PUBLICACION NO TABOLEIRO DE ANUNCIOS 10/01/18 Amosar
LISTAXE DEFINITIVA DE CANDIDATOS A XURADOS, PARA O BIENIO 2017-2018. 02/01/17 Amosar


06.- Xunta de Galicia


01.- Consellería de Traballo e Benestar

Descrición Data publicación  
EDICTO NOTIFICACION JUAN MANUEL PEREZ NOVO E OUTROS, PUBLICACION TABOLEIRO ANUNCIOS 19/01/18 Amosar
EDICTO NOTIFICACION LETICIA TAVARES CAMPOS, PUBLICACION TABOLEIRO ANUNCIOS 16/01/18 Amosar
EDICTO NOTIFICACION, RICARDO TORRENTE PIÑEIRO E OUTROS PUBLICACION TABOLEIRO ANUNCIOS 16/01/18 Amosar
EDICTO NOTIFICACION NICOLETTE CATHERINE FILIAN GARCIA E OUTROS, PUBLICACION TABOLEIRO ANUNCIOS 04/01/18 Amosar

07.- Outras Comunidades Autónomas08.- Administración do Estado


01.- Subdelegación do Goberno na Coruña

Non existen publicacións para este grupo

02.- Ministerio de Emprego e Seguridade Social

Non existen publicacións para este grupo

03.- Tesourería Xeral da Seguridade Social

Non existen publicacións para este grupo

09.- Tráfico


01.- Xefatura Provincial de Tráfico de A Coruña

Non existen publicacións para este grupo

02.- Outras Xefaturas provinciais de Tráfico

Non existen publicacións para este grupo

10.- Outros Organismos   
 
Concello de Narón - Aviso legal