Concello de Narón
19/11/17 20:50:50
Sede electrónica>Taboleiro de anuncios e edictos

Taboleiro de anuncios


Procura de Publicacións

01.- Concello de Narón

Descrición Data publicación  
EDICTO DE APROBACIÓN DOS PADRÓNS DE TAXAS POLA PRESTACIÓN DOS SERVIZOS DE AXUDA NO FOGAR, DEPENDENCIA E LIBRE CONCORRENCIA, OUTUBRO 2017 14/11/17 Amosar
EDICTO DE APROBACIÓN INICIAL DO EXP. DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚM. 16/2017, SUBEXP. 01/2017 DE SUPLEMENTO DE CRÉDITO 14/11/17 Amosar
EDICTO DE APROBACIÓN DO PADRÓN FISCAL, TAXAS SERVIZO SOCIOCOMUNITARIO, ENVELLECEMENTO ACTIVO, SETEMBRO 2017 07/11/17 Amosar
EDICTO DE APROBACIÓN INICIAL DE MODIFICACIÓN DAS BASES 42 E 45 DE EXECUCIÓN DO ORZAMENTO DE 2017 E DO ANEXO DE TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS. 02/11/17 Amosar
EDICTO DE APROBACIÓN INICIAL DO EXP. DE MODIFICACIÓN, IMPOSICIÓN E ORDENACIÓN DA ORDENANZA MUNICIPAL DE SUBVENCIÓNS 02/11/17 Amosar
EDICTO DE APROBACIÓN INICIAL DO EXP. DE MODIFICACIÓN, IMPOSICIÓN E ORDENACIÓN DAS ORDENANZAS FISCAIS PARA 2018 02/11/17 Amosar
ANUNCIO DE COBRANZA PADRÓN FISCAL TAXAS CURSOS INSTALACIÓNS DEPORTIVAS, MAIO 2017 31/10/17 Amosar
ANUNCIO APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ORDENANZA LICENZAS DE VAO E RESERVAS VIA PÚBLICA 16/10/17 Amosar


02.- Outros Concellos03.- Administración Provincial


01.- Deputación Provincial da Coruña

Descrición Data publicación  
EDICTO VENTA POR GESTION DIRECTA, VIARCOR INMOBILIARIAS, S.L, PUBLICACION TABOLEIRO ANUNCIOS 24/07/17 Amosar
EDICTO DE VENTA POR GESTION DIRECTA, P`ROMOCIONES GIL SOUTO, S.L PUBLICACION TABOLEIRO ANUNCIOS 19/07/17 Amosar
EDICTO DE VENTA POR GESTION DIRECTA, DOMINGUEZ GOMEZ Y OTRO, S.L PUBLICACION TABOLEIRO ANUNCIOS 19/07/17 Amosar

02.- Outras Deputacións Provinciais

Non existen publicacións para este grupo

04.- Rexistro da Propiedade05.- Xulgados

Descrición Data publicación  
LISTAXE DEFINITIVA DE CANDIDATOS A XURADOS, PARA O BIENIO 2017-2018. 02/01/17 Amosar


06.- Xunta de Galicia

Descrición Data publicación  
ANUNCIO OBRAS EXECUCION PROXECTO ITINERARIO PEONIL E CICLISTA NA AC-116, TREITO: JRÍOP DO POZO-AC-114, P.Q. 4-120-6-500. 17/11/17 Amosar

01.- Consellería de Traballo e Benestar

Descrición Data publicación  
EDICTO NOTIFICACION, MARIA CRISTINA MONAASTERIO MATHON E OUTRA 16/11/17 Amosar
EDICTO NOTIFICACION MARIA PILAR VARELA NIETO, PUBLICACION TABOLEIRO ANUNCIOS 31/10/17 Amosar
EDICTO NOTIFICACION MARIA AURORA GLEZ. VARELA E OUTROS, PUBLICACION TABOLEIRO ANUNCIOS 31/10/17 Amosar
EDICTO NOTIFICACION FCO. JAVIER PEREIRA FERNANDEZ, PUBLICACION TABOLEIRO ANUNCIOS 30/10/17 Amosar

07.- Outras Comunidades Autónomas08.- Administración do Estado

Descrición Data publicación  
APERTURA DE PRAZO PARA SOLICITUDES PARA INSTALACIÓNS DE TEMPADA E SERVIZOS DE ESCOLAS DEPORTIVAS NAS PRAIAS DA PROVINCIA DA CORUÑA 15/11/17 Amosar

01.- Subdelegación do Goberno na Coruña

Non existen publicacións para este grupo

02.- Ministerio de Emprego e Seguridade Social

Non existen publicacións para este grupo

03.- Tesourería Xeral da Seguridade Social

Non existen publicacións para este grupo

09.- Tráfico


01.- Xefatura Provincial de Tráfico de A Coruña

Non existen publicacións para este grupo

02.- Outras Xefaturas provinciais de Tráfico

Non existen publicacións para este grupo

10.- Outros Organismos

Descrición Data publicación  
SOLICITUDE PUBLICIDADE INMATRICULACION DE PROPIEDADE 19/10/17 Amosar


   
 
Concello de Narón - Aviso legal