Concello de Narón
22/08/18 6:59:47
Sede electrónica>Taboleiro de anuncios e edictos

Taboleiro de anuncios


Procura de Publicacións

01.- Concello de Narón

Descrición Data publicación  
PLAN NORMATIVO 2018 21/08/18 Amosar
DH.W15.61877 AMPLIACION DE VIVENDA. CONCELLO DE NARON 17/08/18 Amosar
RESOLUCION BAIXA PADRON POR INCLUSION INDEBIDA 17/08/18 Amosar
APROBACION DO PADRON FISCAL DAS TAXAS DE ALUGUER DE INSTALACIONS DEPORTIVAS FEBREIRO 2018 17/08/18 Amosar
APROBACION DO PADRON FISCAL DE AXUDA NO FOGAR DE XULLO 2018 10/08/18 Amosar
EDICTO DE APROBACIÓN INICIAL DO EXP. MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS NÚM. 10/2018, SUBEXP. 2/2018 01/08/18 Amosar
ANUNCIO DE COBRANZA PADRÓN FISCAL DE CURSOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS, MAIO 2018 01/08/18 Amosar
ANUNCIO DE COBRANZA PADRÓN FISCAL TAXAS UTILIZACIÓN INSTALACIÓNS DEPORTIVAS, XANEIRO 2018 01/08/18 Amosar
APROBACIÓN PADRÓNS FISCAIS ENVELLECEMENTO ACTIVO, PROMEDEX E ESCOLA DE MÚSICA, XUÑO. 01/08/18 Amosar
RESULTADO DO PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISION DUN POSTO DE TRABALLO DE XEFE DE SERVIZO DE INTERVENCIÓN E FACENDA. 31/07/18 Amosar
EDICTO CALENDARIO DO CONTRIBUÍNTE PARA O ANO 2018 03/05/18 Amosar
RESULTADO DO PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN DE CATRO PRAZAS DE TÉCNICOS DE XESTIÓN 12/04/18 Amosar
RESULTADO DO PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN DE SEIS PRAZAS DE ADMINISTRATIVO. 09/04/18 Amosar
RESULTADO DO PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE TÉCNICO EXPERTO DOCENTE. 06/04/18 Amosar
RESULTADO DO PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 06/04/18 Amosar


02.- Outros Concellos03.- Administración Provincial


01.- Deputación Provincial da Coruña

Descrición Data publicación  
EDICTO SUBASTA BENES, FRANCISCO J. ALVARIÑO GABEIRAS, PUBLICACION TABOLEIRO ANUNCIOS 18/07/18 Amosar
EDICTO DE VENTGA POR XESTION DIRECTA, INVERS. INMOBIL. FERNANDEZ FERROL, S.L PUBLICACION TABOLEIRO 15/05/18 Amosar

02.- Outras Deputacións Provinciais

Non existen publicacións para este grupo

04.- Rexistro da Propiedade

Descrición Data publicación  
REXISTRO DA PROPIEDADE DE NARON. NOTIFICACION INSCRICION FINCA NA RUA AREOSA 5 14/08/18 Amosar
REXISTRO DA PROPIEDADE DE NARON. EDICTO INSCRICION VIVENDA NA REVOLTA 5 SAN XIAO 14/08/18 Amosar
REXISTRO DA PROPIEDADE DE NARON. EDICTO INSCRICION VIVENDA NA RUA AREOSA 14/08/18 Amosar


05.- Xulgados

Descrición Data publicación  
LISTAXE DEFINITIVA DE CANDIDATOS A XURADOS, PARA O BIENIO 2017-2018. 02/01/17 Amosar


06.- Xunta de Galicia

Descrición Data publicación  
CONSELLERIA DE POLITICA SOCIAL. SOLICITUDE EXPOSICION TABOLEIRO EDICTO REQUERIMENTO DOCUMENTACION RISGA EXP 15054000918 13/08/18 Amosar
CONSELLERIA DE POLITICA SOCIAL. SOLICITUDE EXPOSICION TABOLEIRO EDICTO REQUERIMENTOS DOCUMENTACION AIS 13/08/18 Amosar
ANUNCIO REF. PAGAMENTO XUROS DE DEMORA OBRA "AC/98/146.1 C.1 PROXECTO COMPLEMENTARIO Nº 1 DE DESDOBRAMENTO DO CORREDOR C.R.G. 1.1 DE CATABOIS DA IGREXAFEITA (TREITOI)" 16/07/18 Amosar
SUBVENCIÓNS PARA ACTUACIÓNS DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS NO ÁMBITO DA ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO. 05/03/18 Amosar

01.- Consellería de Traballo e Benestar

Non existen publicacións para este grupo

07.- Outras Comunidades Autónomas08.- Administración do Estado


01.- Subdelegación do Goberno na Coruña

Non existen publicacións para este grupo

02.- Ministerio de Emprego e Seguridade Social

Non existen publicacións para este grupo

03.- Tesourería Xeral da Seguridade Social

Non existen publicacións para este grupo

09.- Tráfico


01.- Xefatura Provincial de Tráfico de A Coruña

Non existen publicacións para este grupo

02.- Outras Xefaturas provinciais de Tráfico

Non existen publicacións para este grupo

10.- Outros Organismos

Descrición Data publicación  
ANUNCIO COBRANZA IAE 05/07/18 Amosar


   
 
Concello de Narón - Aviso legal