Concello de Narón
19/04/18 17:38:07
Sede electrónica>Taboleiro de anuncios e edictos

Taboleiro de anuncios


Procura de Publicacións

01.- Concello de Narón

Descrición Data publicación  
ANUNCIO NOTIFICACIÓNS ACORDOS TRANSMISIÓN DE TITULARIDADE, EXP. CT-67/2017 E CT-12/2018, MARCOS CASAL CASTRO E LILIAN ANDREA PERIAÑEZ ESCOBAR 18/04/18 Amosar
ANUNCIO DE PROCEDEMENTO DE DECLARACION DE INEFICACIA, EXP. CT-36/2018, ANDRÉS SEQUEIRO LEIRA 18/04/18 Amosar
RESULTADO DO PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN DE CATRO PRAZAS DE TÉCNICOS DE XESTIÓN 12/04/18 Amosar
EDICTO DE APROBACIÓN DO PADRÓN DOS CURSOS E ACTIVIDADES DEPORTIVAS, XANEIRO, E BONO FAMILIAR ANUAL. 12/04/18 Amosar
EDICTO DE APROBACIÓN DO PADRÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR, DEPENDENCIA E LIBRE CONCORRENCIA, MARZO. 12/04/18 Amosar
NOTIFICACIÓNS POR COMPARECENCIA, EXPEDIENTES DE TRANSMISIÓN DE TITULARIDADE. 10/04/18 Amosar
NOTIFICACIÓNS POR COMPARECENCIA, DIVERSOS EXPEDIENTES DE TRANSMISIÓN DE TITULARIDADE DE LICENZAS DE APERTURAS. 09/04/18 Amosar
NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA, PROCEDEMENTO SANCIONADOR, EXP. MAM/17/2018 09/04/18 Amosar
RESULTADO DO PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN DE SEIS PRAZAS DE ADMINISTRATIVO. 09/04/18 Amosar
RESULTADO DO PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE TÉCNICO EXPERTO DOCENTE. 06/04/18 Amosar
RESULTADO DO PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO. 06/04/18 Amosar
NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA, JOSÉ ÁNGEL CABADO GÓMEZ, CERTIFICADO DE EXCLUSIÓN DE FINCA NA CONCENTRACIÓN PARCELARIA. 06/04/18 Amosar
NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA, ROPAL PROMOCIONES E INVERSIONES SL, EXPEDIENTE LICENZA DE OBRAS. 06/04/18 Amosar
RESULTADO DO PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISION DUNHA PRAZA DE POLICÍA LOCAL, QUENDA DE MOBILIDADE. 05/04/18 Amosar
ANUNCIO DE COBRANZA, PADRÓN POR AUGA, SANEAMENTO, DEPURACION, ETC, PRIMEIRO TRIMESTRE 2018. 05/04/18 Amosar
CONVOCATORIA LEVANTAMENTO DE ACTAS PREVIAS Á OCUPACIÓN, PROXECTO DE CONSTRUCIÓN DO ITINERARIO PEONIL E CICLISTA, RÍO DO POZO A AC-114. 04/04/18 Amosar
PADRÓN FISCAL DA TAXA POLA UTILIZACIÓN DE INSTALACIÓNS DEPORTIVAS, SETEMBRO. 04/04/18 Amosar
EDICTO DE COBRANZA, PADRÓN FISCAL DA TAXA POLOS SERVIZOS PRESTADOS POLO SERVIZO SOCIOCOMUNITARIO, FEBREIRO. (ENVELLECEMENTO ACTIVO, PROMEDEX E ESCOLA DE MÚSICA). 02/04/18 Amosar
EDICTO ANUNCIO DE COBRANZA DO PADRÓN FISCAL POLA TAXA POR OCUPACION DE SOLO DA VIA PÚBLICA ANO 2018, CAIXEIROS E MÁQUINAS EXPENDEDORAS. 28/03/18 Amosar
LISTAXE DE SOLICITUDES PRESENTADAS PARA O CURSO DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS. 27/03/18 Amosar


02.- Outros Concellos03.- Administración Provincial


01.- Deputación Provincial da Coruña

Descrición Data publicación  
EDICTO SUBASTA, INVERS. INMOBIL. FERNANDEZ FERROL, S.L, PUBLICACION TABOLEIRO ANUNCIOS 20/03/18 Amosar

02.- Outras Deputacións Provinciais

Non existen publicacións para este grupo

04.- Rexistro da Propiedade05.- Xulgados

Descrición Data publicación  
LISTAXE DEFINITIVA DE CANDIDATOS A XURADOS, PARA O BIENIO 2017-2018. 02/01/17 Amosar


06.- Xunta de Galicia

Descrición Data publicación  
ANUNCIO AUTORIZACIÓN DE OBRAS NO LUGAR DO CAMIÑO DO LODAIRO-FREIXEIRO, INFORMACIÓN PÚBLICA OBRAS DE EXECUCIÓN DO CENTRO DE SAÚDE DE NARÓN 23/03/18 Amosar
SUBVENCIÓNS PARA ACTUACIÓNS DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS NO ÁMBITO DA ÁREA DE REHABILITACIÓN INTEGRAL DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO. 05/03/18 Amosar

01.- Consellería de Traballo e Benestar

Descrición Data publicación  
EDICTO NOTIFICACION FCO.XABIER ASLVAREZ FELPETO, PUBLICACION TABOLEIRO ANUNCIOS 17/04/18 Amosar
EDICTO NOTIFICACION ALBERTO CONCHADO JIMENES E OUTROS, PUBLICACION TABOLEIRO ANUNCIOS 28/03/18 Amosar

07.- Outras Comunidades Autónomas08.- Administración do Estado


01.- Subdelegación do Goberno na Coruña

Non existen publicacións para este grupo

02.- Ministerio de Emprego e Seguridade Social

Non existen publicacións para este grupo

03.- Tesourería Xeral da Seguridade Social

Non existen publicacións para este grupo

09.- Tráfico


01.- Xefatura Provincial de Tráfico de A Coruña

Non existen publicacións para este grupo

02.- Outras Xefaturas provinciais de Tráfico

Non existen publicacións para este grupo

10.- Outros Organismos   
 
Concello de Narón - Aviso legal