Concello de Narón
11/08/22 22:57:52
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

04.- Comunicacion-Autorizacion fogueiras de San Xoan ou similares en espazos privados (comunicación) ou públicos(autorización) (A-ALC-04)


Nivel 3. Iniciación electrónica.

Documentación a achegar


Documentación Tipo Presentación Modelo
01.- Solicitude. Obrigatorio Ambas Modelo
02.- Anexo I debidamente cuberto (só no caso de espazos públicos). Opcional Ambas
03.- Ubicación da actuación segundo o Plano xeral do espazo público, coa delimitación dos espazos que vaian aser utilizados. (só no caso de espazos públicos). Opcional Ambas
04.- Situación de plataformas ou outros no espazo da actividade (só no caso de espazos públicos). Opcional Ambas
05.- Certificación técnica da montaxe e seguridade de escenarios, plataformas, instalacións e similares, se é o caso (só no caso de espazos públicos). Opcional Ambas
06.- Pólizas de seguros de R.C e de Accidentes coas coberturas legais esixibles, segundo a normativa vixente e que incluirán, polo menos, a público, organizadores e traballadores contratados, no seu caso (só no caso de espazos públicos). Opcional Ambas
07.- Plan de seguridade que contemple a prevención e actuación ante emerxencias, organización do tráfico e a seguridade cidadá,no seu caso (só no caso de espazos públicos). Opcional Ambas

Lenda


Tipo de documentación a achegar

  • Opcional Opcional
  • Obrigatorio Obrigatorio

Presentación

  • Presencial Presencial
  • Electrónica Electrónica
  • Ambas Ambas
   
 
Concello de Narón - Aviso legal