Concello de Narón
09/08/20 18:48:31
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

01.- Licenza Vao Permanente (A-POL-01)


Nivel 2. Descarga de formularios.

Documentación a achegar


Documentación Tipo Presentación Modelo
1. Solicitude Obrigatorio Ambas Modelo
2. Fotocopia do DNI / NIF do solicitante Obrigatorio Ambas
3. Xustificante de ser propietario ou arrendatario das fincas ou locais. Obrigatorio Ambas
4. Fotografía da porta de acceso ao local ou lugar onde se queira instalar. Obrigatorio Ambas
5. Licenza de apertura definitiva para a instalación do garaxe (superficies superiores a 100 metros cadrados). Obrigatorio Ambas
6. Certificado de cumprimento do documento básico DB SI de seguridade no caso de incendio, cun plano do local xustificando a superficie total construída, realizado por técnico competente (Superficies inferiores a 100 metros cadrados). Obrigatorio Ambas
7. Licenza da actividade, cando proceda. Obrigatorio Ambas

Lenda


Tipo de documentación a achegar

  • Opcional Opcional
  • Obrigatorio Obrigatorio

Presentación

  • Presencial Presencial
  • Electrónica Electrónica
  • Ambas Ambas
   
 
Concello de Narón - Aviso legal