Concello de Narón
16/12/19 0:18:57
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

03.- Comunicación rexistro animais potencialmente perigosos de baixas e outras circunstancias (S-MAM-03)


Nivel 3. Iniciación electrónica.

Documentación a achegar


Documentación Tipo Presentación Modelo
1. Modelo Comunicación ou notificación ao Rexistro municipal de animais potencialmente peligrosos de baixas e outras circustancias Obrigatorio Ambas Modelo
2. Para Baixa Definitiva - Certificado veterinario ou de autoridade compentente que acredite a morte ou sacrificio, ou o cambio de concello do concello de residencia do animal. Opcional Ambas
3. Para Baixa Definitiva - Cambio de propietario que implique cambie de concello de residencia do animal: certificado veterinario ou de autoridade competente que acredite o cambio de titularidade do animal. Opcional Ambas
4. Para Cambio de Propietario que non implique cambio de Concello - Certificado veterinario ou de autoridade competente que acredite o cambio de titularidade do animal. Opcional Ambas
5. Para Cambio de Propietario que non implique cambio de Concello - Copia da licenza do novo propietario se se obtivo nun concello diferente ao Concello de Narón. Opcional Ambas
6. Para Esterilizacións - Copia da certificación veterinaria acreditativa. Opcional Ambas

Lenda


Tipo de documentación a achegar

  • Opcional Opcional
  • Obrigatorio Obrigatorio

Presentación

  • Presencial Presencial
  • Electrónica Electrónica
  • Ambas Ambas
   
 
Concello de Narón - Aviso legal