Responsabilidade patrimonial por danos (S-PAT-03)


Nivel 2. Descarga de formularios.

Documentación a achegar


Documentación Tipo Presentación Modelo
1. Solicitude de reclamación onde se especifique o dano sofrido con indicación de lugar exacto e dia do sinistro e contificación do daño. Obrigatorio Ambas Modelo
2. Calquera outra documentación que se estime oportuno. Opcional Ambas

Lenda


Tipo de documentación a achegar

  • Opcional Opcional
  • Obrigatorio Obrigatorio

Presentación

  • Presencial Presencial
  • Electrónica Electrónica
  • Ambas Ambas