Concello de Narón
07/12/21 18:21:15
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

02.- Alta de autorización de venda ambulante de produtos horto-frutícolas no Feirón de Santa Icía (S-FEM-02)


Nivel 2. Descarga de formularios.

Documentación a achegar


Documentación Tipo Presentación Modelo
1. Solicitude. Obrigatorio Ambas Modelo
2. Fotocopia do documento nacional de identidade e da tarxeta do número de identificación fiscal. No caso de que o solicitante sexa estranxeiro deberá acompañar fotocopia do pasaporte e do permiso de residencia e traballo ou da tarxeta de residencia, en vigor, segundo se trate de estranxeiros de países non comunitarios ou comunitarios, respectivamente. Obrigatorio Ambas
3. Declaración xurada de que os produtos proveñen da colleita propia na que tamén se indicarán os produtos que se pretenden vender e épocas do ano aproximadas nas que se producen. Obrigatorio Ambas
4. Certificado de residencia no Concello de Narón. Opcional Ambas
5. No caso de que se pretenda acredita?la situación económica da unidade familiar farase por medio de copia de última declaración de renda, certificado do Inem, o calquera outro documento que os órganos competentes do concello consideren oportuno para tal fin. Opcional Ambas
6. Dúas fotografías actuais do solicitante tamaño carné. Obrigatorio Ambas

Lenda


Tipo de documentación a achegar

  • Opcional Opcional
  • Obrigatorio Obrigatorio

Presentación

  • Presencial Presencial
  • Electrónica Electrónica
  • Ambas Ambas
   
 
Concello de Narón - Aviso legal