Concello de Narón
30/11/20 3:16:41
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

01.- Xestion de altas e cambios no padrón (S-EST-01)


Nivel 2. Descarga de formularios.

Documentación a achegar


Documentación Tipo Presentación Modelo
Folla padroal cuberta e asinada Obrigatorio Ambas Modelo
Documentación acreditativa da identidade: DNI (obrigatorio para maiores de 14 anos), ou Libro de Familia o Certificado de nacemento para menores de 14 anos que non dispoñan de DNI. No caso de estranxeiros o NIE ou no seu defecto Pasaporte expedido polas autoridades do seu país. No caso de estranxeiros menores nacidos en España menores de 3 meses: Libro de Familia ou Certificado de nacemento expedido polas autoridades españolas no caso de que non dispoñan doutro documento de identificación.
No seu caso, esixirase a documentación acreditativa de representación de menores e incapacitados (sentencia xudicial, declaración xurada ou calquera outro que se estime pertinente de acordo coas normas xerais de representación).
Obrigatorio Ambas
Declaración responsable do proxenitor para inscrición ou cambio de enderezo de menores non emancipados no padrón municipal. Opcional Ambas Modelo
Solicitude de cambio de enderezo dentro do Concello de Narón Opcional Ambas Modelo
Solicitude de modificación ou actualización de datos persoais Opcional Ambas Modelo

Lenda


Tipo de documentación a achegar

  • Opcional Opcional
  • Obrigatorio Obrigatorio

Presentación

  • Presencial Presencial
  • Electrónica Electrónica
  • Ambas Ambas
   
 
Concello de Narón - Aviso legal