01.- Solicitude de celebración de matrimonio civil (A-ALC-01)


Nivel 3. Iniciación electrónica.

Documentación a achegar


Documentación Tipo Presentación Modelo
Instancia de solicitude debidamente cumprimentada. Obrigatorio Ambas Modelo
Fotocopia do DNI do 1º contraente. Obrigatorio Ambas
Fotocopia do DNI do 2º contraente. Obrigatorio Ambas
Fotocopia do DNI da 1º testemuña. Obrigatorio Ambas
Fotocopia do DNI da 2º testemuña. Obrigatorio Ambas
Resgardo do pago da taxa municipal Obrigatorio Ambas

Lenda


Tipo de documentación a achegar

  • Opcional Opcional
  • Obrigatorio Obrigatorio

Presentación

  • Presencial Presencial
  • Electrónica Electrónica
  • Ambas Ambas