31.- Axuda para o pago das liquidacións tributarias de acometidas para abastecemento de auga potable e rede de sumidoiros na zona rural (S-SOC-31)


Nivel 4. Tramitación  electrónica.

Leis


  • REG CON 01: Regulamento de axudas finacieras para a atención de necesidades sociais básicas do Concello de Narón Ver regulamento.
  • OR FIS 38: Ordenanza fiscal nº38 Ver disposición.
  • OR XER 01: Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.