Concello de Narón
07/12/21 19:46:22
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

26.- Prestacion Economica para necesidades Urxentes diversas (S-SOC-26)


Nivel 5. Proactivo  /  Automatizado.

Leis


  • OR XER 01: Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.
  • REG CON 01: Regulamento de axudas finacieras para a atención de necesidades sociais básicas do Concello de Narón Ver regulamento.
  • Lei 39/2015: Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
  • Lei 40/2015: Lei 40/2015, do 1 de outubro de réxime xurído do sector público.
  • OR XER 01: Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.
  • RA de 20/08/2021: R.A. de data 20/08/2021: Criterios de aplicación para concesión de axudas para material escolar 2021/2022. Ver disposición
  • RA de 19/08/2021: R.A. de data 19/08/2021: Criterios de aplicación para concesión de axudas para comedor escolar 2021/2022. Ver disposición

   
 
Concello de Narón - Aviso legal