Concello de Narón
19/09/21 12:12:09
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

09.- Persoas Maiores, Envellecemento Activo (S-SOC-09)


Nivel 2. Descarga de formularios.

Leis


  • OR XER 18: Ordenanza Fiscal Nº 15 Reguladora da Taxa por servizos prestados polo Servizo Sociocomunitario. Ver ordenanza.
  • RDL 2/2004: Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Facendas Locais.
  • Lei 39/2015: Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
  • Lei 40/2015: Lei 40/2015, do 1 de outubro de réxime xurído do sector público.
  • OR XER 01: Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.

   
 
Concello de Narón - Aviso legal