Concello de Narón
29/10/20 9:38:26
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

03.- Licenza Vao Obras (A-POL-03)


Nivel 2. Descarga de formularios.

Leis


  • OR XER 17: Ordenanza reguladora da expedición de licenzas de vao e de reserva da vía publica para aparcamento exclusivo, parada de vehículos e carga e descarga de mercadorías de calquera clase. Ver disposición. Ver modificación.
  • OR XER 10: Ordenanza Fiscal Nº 27 Reguladora da Taxa Pola Utilización
    Privativa ou Aproveitamento Especial do Dominio Público Local Ver ordenanza.
  • OR XER 01: Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.

   
 
Concello de Narón - Aviso legal