Responsabilidade patrimonial por danos (S-PAT-03)


Nivel 2. Descarga de formularios.

Leis


  • Lei 39/2015: Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
  • Lei 40/2015: Lei 40/2015, do 1 de outubro de réxime xurído do sector público.
  • OR XER 01: Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.