01.- Solicitude de celebración de matrimonio civil (A-ALC-01)


Nivel 3. Iniciación electrónica.

Leis


  • Lei 35/1994: Lei 35/1994, de modificación do código civil en materia de autorización do matrimonio civil polos alcaldes.
  • Lei 2/2006: Lei 2/2006 de 14 de xuño de dereito civil de Galicia.
  • Lei Orgánica 15/1999: Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de datos de carácter persoal.
  • Lei 40/2015: Lei 40/2015, do 1 de outubro de réxime xurído do sector público.
  • Lei 2/2006: Lei 2/2006 de 14 de xuño de dereito civil de Galicia.
  • OR XER 12: Instrucción de 10 de xaneiro de 2013, da Dirección Xeneral dos Rexistros e do Notariado, sobre o lugar de celebración de matrimonios civís polos alcaldes. Ver disposición.
  • OR XER 01: Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.