01.- Solicitude Xenerica (TX-01)


Nivel 3. Iniciación electrónica.

Leis


  • Lei Orgánica 15/1999: Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro de Protección de datos de carácter persoal.
  • Lei 39/2015: Lei 39/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico común das administración públicas.
  • Lei 40/2015: Lei 40/2015, do 1 de outubro de réxime xurído do sector público.
  • OR XER 01: Ordenanza de administración electrónica do Concello de Narón. Ver disposición.