08.A - Xustificación de Subvencions a Asociacions e Outras Entidades de Ambito Municipal (S-SOC-08-A)(Z)


Nivel 4. Tramitación  electrónica.
Obxecto:
Xustificación subvencións a asociacións e outras entidades de ámbito municipal
Forma de inicio:
Presentación polas entidades no prazo establecido na convocatoria de concesión
¿Quen o pode solicitar?:
Asociacións e institucións aos que lles foi concedida unha subvención polo Concello de Narón
¿Como solicitalo?:
A través da Sede elecrónica do Concello de Narón
Unidade tramitadora:
Servizo Sociocomunitario
Prazo de presentación:
O establecido na convocatoria de concesión
¿Órgano que o resolverá?:
Alcaldía ou Concellería delegada
Prazo de tramitación:
6 meses
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Desestimatorio
Recursos posibles:
Recurso potestativo de reposición e recurso contencioso-administrativo
Observacións:
Pódese achegar a documentación para a que non existe un punto específico (como o é o cao do Anexo A8 de unha segunda actividade) no paso 3 do procedemento de solicitude.
PERSOA DE CONTACTO:
981 337700 Ext. 1110
Política de protección de datos:
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Tramitación electrónica