34.- Programa Municipal de Formacion Aula CEMIT (S-SOC-34)


Nivel 2. Descarga de formularios.
Obxecto:
Formar nas novas tecnoloxías ás persoas empadroadas en Narón.
Forma de inicio:
Por convocatoria do propio Concello.
¿Quen o pode solicitar?:
Persoas empadroadas en Narón, maiores de 16 anos.
¿Como solicitalo?:
De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora:
Servizo Sociocomunitario.
¿Órgano que o resolverá?:
Servizos Sociocomunitarios.
Prazo de tramitación:
Máximo 3 meses.
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Desestimatorio
Recursos posibles:
Reposición e Contencioso Administrativo.

Tramitación presencial