Concello de Narón
15/08/20 6:27:06
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

32.- Axuda Finaceira para o Comedor Escolar (S-SOC-32)


Nivel 4. Tramitación  electrónica.
Obxecto:
Bonificación no prezo de xantares de comedor escolar
Forma de inicio:
SOLICITUDE DO/DA INTERESADO/DA.
¿Quen o pode solicitar?:
Familias empadroadas en Narón, con fillos/as matriculados/as nos centros escolares concertados sostidos con fondos públicos, que impartan os niveis de segundo ciclo de educación infantil, educación primaria e/o educación secundaria obrigatoria, sitos no termo municipal de Narón, que vaian facer uso do servizo de comedor
¿Como solicitalo?:
Presentación de instancia no Rexistro Xeral do Concello, na sede electrónica ou por calquera outro dos medios previstos no art. 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, coa documentación procedente
Prazo de presentación:
15 días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOP
Unidade tramitadora:
Servizo Sociocomunitario.
¿Órgano que o resolverá?:
Alcaldía
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Desestimatorio
Recursos posibles:
Recurso potestativo de reposición e recurso contencioso-administrativo
Prazo máximo de resolución:
6 meses a partir da data de fin de prazo de solicitude, agás que sexa necesario requirir datos aos solicitantes e se paralice o procedemento por tal causa
Observacións:
Na convocatoria anual especificaranse os requisitos específicos relativos aos niveis educativos dos beneficiarios, así como os niveis de renta da unidad económica para ter acceso ás axudas.

Contacto:
Teléfono 981 337700 ext. 1122

+ Información:
- URL BASES DA CONVOCATORIA COMEDOR ESCOLAR

- URL EXTRACTO COMEDOR ESCOLAR CURSO 2020-2021
Política de protección de datos:
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Tramitación presencial


Documentación complementaria á solicitude


Tramitación electrónica   
 
Concello de Narón - Aviso legal