Concello de Narón
21/09/19 4:31:34
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

31.- Bonificacion Acometida Agua e Rede Sumidoiros no Rural (S-SOC-31)


Nivel 2. Descarga de formularios.
Obxecto:
Bonificación do fornecemento dos servizos básicos de auga e rede de sumidoiros na zona rural das familias con recursos baixos ou insuficientes.
Forma de inicio:
Mediante solicitude dos usuarios nos prazos establecidos.
¿Quen o pode solicitar?:
Empradronados en Narón cunha antigüidade superior a 6 meses para a súa vivenda habitual.
¿Como solicitalo?:
De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora:
Servizo Sociocomunitario.
Prazo de presentación:
Pendente de convocatoria
¿Órgano que o resolverá?:
Resolución da Concelleira Delegada de Acción Social.
Prazo de tramitación:
1 mes.
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Desestimatorio
Recursos posibles:
Recurso de reposición previo ao contencioso administrativo

Tramitación presencial   
 
Concello de Narón - Aviso legal