Concello de Narón
08/12/22 23:16:35
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

31.- Axuda para o pago das liquidacións tributarias de acometidas para abastecemento de auga potable e rede de sumidoiros na zona rural (S-SOC-31)


Nivel 4. Tramitación  electrónica.
Obxecto:
Axuda para o pago das liquidacións tributarias de acometidas de fornecemento de auga potable e rede de sumidoiros na zona rural das familias con recursos baixos ou insuficientes.
Forma de inicio:
Solicitude do interesado .
¿Quen o pode solicitar?:
Persoas empadroadas en Narón para a súa vivenda habitual
¿Como solicitalo?:
Presentación de instancia no Rexistro Xeral de Entrada, na sede electrónica ou por calquera outros dos medios previstos no art. 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, coa documentación procedente
Unidade tramitadora:
Servizo Sociocomunitario.
Prazo de presentación:
15 días hábiles a contar dende o día seguinte á publicación no BOP
¿Órgano que o resolverá?:
Alcaldía
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Desestimatorio
Recursos posibles:
Recurso potestativo de reposición e contencioso-administrativo
Tributos:
Ordenanza fiscal 38.
Prazo máximo de resolución:
6 meses a partir da data do acordo de inicio, agás que sexa necesario requirir datos aos solicitantes, e se paralice o procedemento por tal causa.
Observacións:
Na convocatoria especificaranse os requisitos específicos así como os niveis de renda da unidade económica para ter acceso á axuda
Contacto:
Teléfono 981 337700 Ext. 1110 e 1109
Política de protección de datos:
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Tramitación presencial   
 
Concello de Narón - Aviso legal