Concello de Narón
16/07/19 1:58:25
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

02.- Actividades Educativas para mulleres (S-SOC-02)


Nivel 2. Descarga de formularios.
Obxecto:
Establecer accións encamiñadas á mellora da inclusión social e laboral das mulleres, mellorando as súas destrezas e habilidades en diversas materias.
Potenciar as actuacións encamiñadas a introducir o principio de igualdade.
Poñer a disposición das mulleres recursos formativos que lles permitan formarse e a un tempo adquirir habilidades sociais e potencialmente profesionais.
Forma de inicio:
Apertura prazo de inscripción nas actividades de: Igualdade por Medio da Educación; Confección; Organización e xestión familiar.
¿Quen o pode solicitar?:
Igualdade por Medio da Educación: Mulleres desempregadas do Concello de Narón de 18 a 60 anos.
Confección: Preferentemente mulleres desempregadas do Concello de Narón maiores de 18 anos, sen límite de idade.
Organización e xestión familiar (No colexio de San Mateo) e (Na casa da mocidade da Gándara): Mulleres desempregadas do Concello de Narón de 18 a 60 anos.
¿Como solicitalo?:
De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora:
Servizo Sociocomunitario.
¿Órgano que o resolverá?:
Resolución da Concelleira Delegada de Promoción Social e Igualdade.
Prazo de tramitación:
3 meses.
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Desestimatorio
Recursos posibles:
Recurso de reposición previo ao contencioso administrativo

Tramitación presencial   
 
Concello de Narón - Aviso legal