Concello de Narón
26/06/19 13:49:13
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

08.- Subvencions a Asociacions e Outras Entidades de Ambito Municipal (S-SOC-08)


Nivel 4. Tramitación  electrónica.
Obxecto:
Subvencións a asociacións e outras entidades de ámbito municipal.
Forma de inicio:
Convocatoria pública.
¿Quen o pode solicitar?:
Asociacións e institucións de carácter social e outras entidades sen ánimo de lucro, que reúnan os requisitos xerais esixidos no art. 3 da Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Narón.
¿Como solicitalo?:
Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora:
Participación Cidadá.
Prazo de presentación:
Finaliza o 29 de outubro de 2018
¿Órgano que o resolverá?:
Alcaldía ou Concellería delegada
Prazo de tramitación:
Seis meses a partir da finalización do prazo de presentación de solicitudes.
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Desestimatorio
Recursos posibles:
Recurso potestativo de reposición e recurso contencioso-administrativo
Observacións:
Pódese achegar a documentación para a que non existe un punto específico ( como o é o cao do Anexo I de unha segunda actividade) no paso 3 do procedemento de solicitude
PERSOA DE CONTACTO:
981 337700 Ext. 1110
Política de protección de datos:
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

   
 
Concello de Narón - Aviso legal