Concello de Narón
29/05/22 10:13:12
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

26.- Prestacion Economica para necesidades Urxentes diversas (S-SOC-26)


Nivel 5. Proactivo  /  Automatizado.
Obxecto:
Prestacións económicas de carácter non periódico destinadas a paliar ou resolver, por si mesmas ou complementariamente con outros recursos e prestacións, situacións de emerxencia social. Servirán así mesmo para previr situacións de exclusión social e a contribuír á integración social dos sectores de poboación que carezan de recursos económicos propios suficientes para a atención das súas necesidades básicas.
Forma de inicio:
SOLICITUDE DO/DA INTERESADO/DA.
¿Quen o pode solicitar?:
Persoas e/ou familias en situación económica e/ou social desfavorable, destinada á cobertura de necesidades básicas ou sufragar gastos de diversa natureza e de urxente necesidade.
¿Como solicitalo?:
De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora:
Servizo Sociocomunitario.
¿Órgano que o resolverá?:
Alcaldía ou Concellería delegada competente.
Prazo de tramitación:
Agás que sexa preciso requirir datos aos solicitantes e se paralice por tal causa:
-1 mes a partir da data da solicitude, para as prestacións económicas P.FT..2, P..FT.3, P.F.T.4 E P.F.T.5.
- 6 meses a partir da data da solicitude, para as prestacións económicas P.2 e P.3.
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Desestimatorio
Recursos posibles:
Recurso de reposición previo ao contencioso administrativo
+ Información:
Apertura do prazo de presentación de solicitudes de axudas para comedor escolar Curso Académico 2021-2022

Apertura do prazo de presentación de solicitudes de axudas para material escolar Curso Académico 2021-2022
Política de protección de datos:
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Tramitación electrónica   
 
Concello de Narón - Aviso legal