Concello de Narón
16/07/19 2:19:07
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

10.- Escola de Musica Moderna (S-SOC-10)


Nivel 2. Descarga de formularios.
Obxecto:
TRÁTASE DE PROMOVER A MÚSICA REALIZADA POLOS GRUPOS QUE POIDAN AMOSAR A SÚA EXPRESIÓN MÚSICAL EN ACTUACIÓNS EN CENTROS CÍVICOS SOCIAIS, PRAZAS , ETC. ADEMÁIS DE PROMOVER A SÚA FORMACIÓN TÉCNICO MUSICAL.
Forma de inicio:
SOLICITUDE DO/DA INTERESADO/DA.
¿Quen o pode solicitar?:
PERSOAS EMPADROADAS EN NARÓN DE 12 A 30 ANOS.
¿Como solicitalo?:
De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora:
Servizo Sociocomunitario.
¿Órgano que o resolverá?:
Servizo Sociocomunitario.
Prazo de tramitación:
Todo o ano.
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Desestimatorio
Recursos posibles:
Recurso de reposición.
Tributos:
ORDENANZA Nº 15. Reguladora de la taxa por servizos prestados polo Servizo Sociocomunitario.

Tramitación presencial   
 
Concello de Narón - Aviso legal