09.- Persoas Maiores, Envellecemento Activo (S-SOC-09)


Nivel 2. Descarga de formularios.
Obxecto:
MOVILIZAR ÓS MAIORES A TRAVÉS DE ACTIVIDADES QUE PROMOVAN FUNDAMENTALMENTE A CONVIVENCIA ENTRE ELES, CO OBXECTIVO DE PROPICIAR A SOLIDARIDADE E POTENCIAR A INTEGRACIÓN PERSOAL E COMUNITARIA.
Forma de inicio:
SOLICITUDE DO/DA INTERESADO/DA.
¿Quen o pode solicitar?:
- PERSOAS MAIORES EMPADROADAS EN NARÓN A PARTIR DOS 60 ANOS.
- PERSOAS DE MENOS DE 60 CON INFORME MÉDICO (SÓ 4 POR GRUPO).
- PERSOAS DE FORA DE NARÓN (SÓ 4 POR GRUPO).
¿Como solicitalo?:
De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora:
Servizo Sociocomunitario.
¿Órgano que o resolverá?:
XUNTA DE GOBERNO.
Prazo de tramitación:
Máximo 3 meses
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Desestimatorio
Recursos posibles:
Recurso de reposición previo ao contencioso administrativo
Tributos:
ORDENANZA Nº 15. Reguladora de la taxa por servizos prestados polo Servizo Sociocomunitario.

Tramitación presencial


Documentación complementaria á solicitude