Concello de Narón
11/12/18 6:29:17
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

01.- Conciliaescola (S-SOC-01)


Nivel 2. Descarga de formularios.
Obxecto:
Poñer a disposición dos homes e mulleres do concello de Narón os recursos imprescindibles para conciliar a vida profesional, persoal e familiar, particularmente relevantes no caso das mulleres, sobre quen segue a recaer aínda de xeito non igualitario a carga dos traballos domésticos e de coidado.
Forma de inicio:
Apertura prazo de inscripción.
¿Quen o pode solicitar?:
Familias empadroadas no Concello de Narón.
¿Como solicitalo?:
De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora:
Servizo Sociocomunitario.
¿Órgano que o resolverá?:
Resolución da Concelleira Delegada de Promoción Social e Igualdade.
Prazo de tramitación:
Máximo 3 meses
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Desestimatorio
Recursos posibles:
Recurso de reposición previo ao contencioso administrativo
Tributos:
Ordenanza Fiscal nº 15.

Tramitación presencial   
 
Concello de Narón - Aviso legal