Concello de Narón
12/11/19 21:48:12
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

05.- Solicitude posto VIII Mercado Segunda Man (S-FEM-05)


Nivel 2. Descarga de formularios.
Obxecto:
A través deste procedemento as persoas interesadas poderán solicitar un posto no VIII Mercado de II Man que terá lugar no Recinto Feiral do Trece en Sedes o próximo día 18 de decembro de 2016.
Forma de inicio:
A instancia de parte.
¿Quen o pode solicitar?:
As persoas físicas.
¿Como solicitalo?:
- Casa do Concello: Praza de Galicia, s/n, 15570, Narón.

- Por correo certificado dirixido ao Rexistro xeral do Concello incluíndo a instancia de solicitude debidamente cumprimentada e os documentos requiridos no procedemento.

- A través do rexistro telemático con DNI electrónico ou certificado dixital avanzado e recoñecido, coa documentación en formato dixital.

Unidade tramitadora:
Negociado de Feiras e Mercados.
¿Órgano que o resolverá?:
A Concellería Delegada de Feiras e Mercados.
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Negativo.
Recursos posibles:
- Recurso de reposición no prazo dun mes dende a notificación da resolución.
- Contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso no prazo de 2 meses.
- Calquera outro que se considere procedente.
Prazo máximo de resolución:
Ata o día 16 de decembro de 2016 incluído.
Observacións:
O plazo de presentación iníciase o 14 de novembro e finaliza o 12 de decembro, e as solicitudes serán aprobadas por rigurosa orde de inscrición, ata o máximo de 120 participantes.

Tramitación presencial   
 
Concello de Narón - Aviso legal