Concello de Narón
25/10/21 6:12:29
Sede electrónica>Catálogo de servizos>Información do trámite

01.- Rexistro de Asociacións (S-PAT-01)


Nivel 2. Descarga de formularios.
Obxecto:
Dar de alta entidades asociativas no Rexistro Municipal de Asociacións.
Forma de inicio:
Instancia de parte.
¿Quen o pode solicitar?:
Calesquera presidente dunha entidade asociativa.
¿Como solicitalo?:
De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora:
Servizos xerais
¿Órgano que o resolverá?:
Alcaldía do Concello de Narón.
Prazo de tramitación:
Máximo 3 meses
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Desestimatorio
Recursos posibles:
Recurso de reposición previo ao contencioso administrativo
Tributos:
Ninguno.

Tramitación presencial   
 
Concello de Narón - Aviso legal