DECLARACIÓN DO IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS TERRENOS DE NATUREZA URBANA (I-ING-01)


Nivel 4. Tramitación  electrónica.
Obxecto:
DECLARACIÓN DO IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DO VALOR DOS TERRENOS DE NATUREZA URBANA (PLUSVALIA).
Forma de inicio:
DECLARACION DO SUXEITO PASIVO OU REPRESENTANTE ACREDITADO
¿Quen o pode solicitar?:
SUXEITO PASIVO OU REPRESENTATE DEBIDAMENTE ACREDITADO.
¿Como solicitalo?:
De forma presencial:
Rexistro Xeral do Concello de Narón
Praza de Galicia s/n
15570- Narón

Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadasUnidade tramitadora:
XESTIÓN DE INGRESOS
¿Órgano que o resolverá?:
CONCELLEIRO DELEGADO DE FACENDA
Recursos posibles:
RECURSO DE REPOSICIÓN
RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

Tributos:
IMPOSTO SOBRE O INCREMENTO DE VALOR DOS TERREROS DE NATUREZA URBANA (IIVTNU)
Prazo máximo de resolución:
SEIS MESES
Política de protección de datos:
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Xestión contable e tributaria
Lexitimación
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades
Prazo de presentación:
SEIS MESES NOS SUPOSTOS DE MORTIS CAUSA PRORROGABLE ATA UN ANO
TRINTA DIAS HÁBILES NOS SUPOSTOS DE ACTOS INTERVIVOS

Tramitación presencial


Tramitación electrónica