05.- Curso Formación en Turismo Mariñeiro (A-ALC-06)


Nivel 4. Tramitación  electrónica.
Obxecto:
Curso Formación en Turismo Mariñeiro
Forma de inicio:
Solicitude do interesado .
¿Quen o pode solicitar?:
- Persoas maiores de idade.
¿Como solicitalo?:
Presentación de instancia no Rexistro Xeral de Entrada, na sede electrónica ou por calquera outros dos medios previstos no art. 16 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, coa documentación procedente.
Unidade tramitadora:
Promoción Económica
Prazo de presentación:
Poderán tramitarse ata o vindeiro 28 de febreiro.
¿Órgano que o resolverá?:
Alcaldía
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Desestimatorio
Recursos posibles:
Recurso potestativo de reposición e contencioso-administrativo
Observacións:
- O Concello resérvase a posibilidade de anular esta actividade no caso de que non cubran o 100% da participación prevista.
- Non se permite a cesión da praza adxudicada a terceiras persoas.

Política de protección de datos:
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Tramitación presencial


Tramitación electrónica