Actualización anual de datos no rexistro municipal de asociacións (S-ASI-11)


Nivel 4. Tramitación  electrónica.
Obxecto:
Actualización e modificación anual de datos no Rexistro municipal de asociacións.
Forma de inicio:
Presentación polas entidades no prazo establecido no Regulamento de Participación Cidadá.
¿Quen o pode solicitar?:
Entidades dadas de alta no Rexistro municipal de asociacións.
¿Como solicitalo?:
Tramitación telemática : Na Sede Electrónica con certificado dixital de representante
Unidade tramitadora:
Secretaría Xeral.
Prazo de presentación:
Do 1 de xaneiro ao 31 de marzo de cada ano.
¿Órgano que o resolverá?:
Alcaldía
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Positivo
Política de protección de datos:
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Tramitación electrónica