XUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIÓNS A CLUBS E ENTIDADES DEPORTIVAS (S-DEP-02A)


Nivel 4. Tramitación  electrónica.
Obxecto:
Xustificación subvencións a clubs e entidades deportivas de ámbito municipal.
Forma de inicio:
Presentación polas entidades no prazo establecido na convocatoria de subvencións ou en modificacións posteriores.
¿Quen o pode solicitar?:
Clubs ou entidades as que lles foi concedida unha subvención polo Concello de Narón.
¿Como solicitalo?:
A través da Sede electrónica do Concello de Narón con certificado dixital de representante de entidade xurídica.
Unidade tramitadora:
Deportes
¿Órgano que o resolverá?:
Alcaldía
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Desestimatorio
Recursos posibles:
Recurso contencioso-administrativo e potestativo de reposición
Observacións:
Ademais dos documentos específicos poderán achegarse outros documentos que a entidade considere necesario para unha correcta xustificación da subvención concedida.
Política de protección de datos:
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Tramitación electrónica