43.- Axuda para agasallos do Nadal (S-SOC-43)


Nivel 4. Tramitación  electrónica.
Obxecto:
Son axudas destinadas a procurar que os menores das familias máis desfavorecidas do Concello de Narón teñan un agasallo polo Nadal, contribuíndo así ao fomento da igualdade dos nenos e nenas pertencentes a familias que, neste momentos, teñan unha precaria situación económica.
Forma de inicio:
Solicitude da persoa interesada
¿Quen o pode solicitar?:
Poderán solicitar as axudas todas as familias empadroadas en Narón, con fillos menores que a 31 de decembro de 2020 teñan unha idade comprendida entre os 0 e 16 anos.
¿Como solicitalo?:
A través da presentación de instancia no Rexistro Xeral do Concello, na sede electrónica ou por cualquera outro dos medios previstos no art. 16 da Lei 39/2015, de 1 de ouctubre, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, coa documentación procedente.
Unidade tramitadora:
Servizo Sociocomunitario.
Prazo de presentación:
10 días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no BOP
¿Órgano que o resolverá?:
Alcaldía
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Desestimatorio
Recursos posibles:
Recurso de reposición e recurso contencioso-administrativo
Prazo máximo de resolución:
6 meses a partir de la fecha de fin del plazo de solicitud, excepto que sea necesario requerir datos a los solicitantes y se paralice el procedimiento por tal causa
Observacións:


Contacto:
Teléfono 981 337700 ext. 1118 e 1108
Política de protección de datos:
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Tramitación presencial


Tramitación electrónica