41. "NARÓN IMPULSA": Programa da subvención ás empresas e autónomos/as de Narón.


Nivel 4. Tramitación  electrónica.
Obxecto:
Subvencións NARÓN IMPULSA para o mantemento da actividade económica e o emprego, no termo municipal de Narón, ante a crise sanitaria provocada polo COVID-19
Forma de inicio:
Convocatoria pública.
¿Quen o pode solicitar?:
Persoas autónomas, microempresas e pequenas empresas de Narón, que reúnan os requisitos esixidos no punto 5 das bases reguladoras desta subvención
¿Como solicitalo?:
Tramitación telemática:
Na sede electrónica seguindo as instrucións marcadas
Unidade tramitadora:
Servizo Sociocomunitario
Prazo de presentación:
20 días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación da convocatoria no BOP (aberto o prazo dende o día 13 de maio)
¿Órgano que o resolverá?:
Alcaldía ou órgano en que delegue
Prazo de tramitación:
O prazo máximo de resolución do procedemento será de 6 meses desde a data en que finalice o prazo de presentación das solicitudes.
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Desestimatorio
Recursos posibles:
Recurso contencioso-administrativo e potestativo de reposición
Observacións:
Descargar a guía de NARÓN IMPULSA


Guía


Para máis información: 981 337700 Ext. 1123


Proposta provisional

1ª resolución de aprobación de axudas

2ª resolución de aprobación de axudas

Resolución final de aprobación e denegación de axudas

Resolución da xustificación de axudasPolítica de protección de datos:
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades