38.A.-Convenios nominativos de colaboración en materia de educación para a saúde-nutrición escolar.XUSTIFICACION (S-SOC-38-A)


Nivel 4. Tramitación  electrónica.
Obxecto:
Xustificación do convenio de colaboración con entidades de interese para o Concello de Narón en materia de educación para a saúde-nutrición escolar
Forma de inicio:
Presentación pola entidade no prazo establecido no convenio de colaboración
¿Quen o pode solicitar?:
Asociacións e institucións que firmasen un convenio de colaboración co Concello de Narón
¿Como solicitalo?:
A través da Sede electrónica do Concello de Narón
Unidade tramitadora:
Servizo Sociocomunitario
¿Órgano que o resolverá?:
Alcaldía
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Desestimatorio
Recursos posibles:
Recurso de reposición e Recurso contencioso-administrativo
Prazo máximo de resolución:
Seis meses
Política de protección de datos:
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Tramitación electrónica