40.- Solicitude de acordo de colaboración no ensino para a realización de actividades (S-SOC-40)


Nivel 4. Tramitación  electrónica.
Obxecto:
Solicitude de acordo de colaboración no ensino para a realización de actividades
Forma de inicio:
Solicitude do/a interesado/a no período establecido polo Servizo Sociocomunitario
¿Quen o pode solicitar?:
Centros de ensino de Narón que reúnan os requisitos xerais esixidos na Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Narón, e que consten nominativamente nos orzamentos do Concello de Narón do ano en que se solicite.
¿Como solicitalo?:
A través da Sede electrónica do Concello de Narón
Unidade tramitadora:
Servizo Sociocomunitario
¿Órgano que o resolverá?:
Alcaldía
Prazo de tramitación:
Seis meses
¿Que efectos ten o silencio administrativo?:
Desestimatorio
Recursos posibles:
Contencioso -Administrativo/ Recurso - potestativo de reposición
Política de protección de datos:
Información básica sobre Protección de Datos
Responsable Concello de Narón
Finalidade Solicitude de servizos de carácter non obrigatorio
Lexitimación
  • Execución de un contrato
  • Cumprimento dunha obrigación legal aplicable
  • Actuacións a petición do interesado
Destinatarios
  • Non se cederán datos a terceiros, salvo obligación legal
  • Non están previstas transferencias internacionais dos datos.
Dereitos Acceder, rectificar e suprimir os datos, así como outros dereitos, como explicase na información adicional
Información adicional Pode consultar a información adicional e detallada sobre Protección de Datos na seguinte dirección:
https://naron.transparencialocal.gob.es/es_ES/rexistro-de-actividades

Tramitación electrónica